Polityka jakości

Polityka jakości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego “POLWENT” Sp. z o.o. to ogół zamierzeń techniczno – technologicznych, dotyczących produkowanych wyrobów jak również warunków pracy, procesu produkcyjnego warunków socjalnych w oparciu o normy PN EN ISO 9001:2015 oraz AQAP2131.

Naszym nadrzędnym celem jest:

“Jakość wyrobu spełniająca wszystkie wymagania i potrzeby klientów”

Cele do których systematycznie zmierzamy to:

– zarządzanie całą sferą jakości,
– utrzymanie pozycji przedsiębiorstwa jako firmy konkurencyjno-rozwojowej,
– zapewnienie, iż logo przedsiębiorstwa stanowić będzie gwarancję
jakości i niezawodności produkowanych wyrobów przez naszą firmę,
– solidne i terminowe wypełnianie zobowiązań wobec klienta,
– uczynienie procesu produkcji przyjaznym dla środowiska.

Cele jakościowe realizujemy poprzez:

– konieczność ciągłego podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników organizacji w kwestii uznania roli jakości produktów,
– stawianie wysokich progów jakościowych dla naszych dostawców,
– ciągłe badanie rynku, wprowadzanie nowych wyrobów i udoskonalanie istniejących w celu zaspokojenie potencjalnych potrzeb klientów,
– stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością do oczekiwań i wymagań stawianych przez obecnych i przyszłych odbiorców.

Zarząd Spółki zapewnia niezbędne środki do realizacji powyższej polityki jakości, a także zapewnia, że polityka jakości jest znana, rozumiana
i przestrzegana przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Prezes Zarządu
Częstochowa, dnia 03.01.2018